Svenska Föreningen för Limnologi

Föreningens mål

att främja samarbetet mellan dem som arbetar med limnologi och vattenvård, vid högskolor, företag och myndigheter


att bevaka frågor i samhället som berör föreningens verksamhetsområde


att sprida upplysning om den limnologiska forskningens resultat, mål och metoder till allmänheten och samhällets institutioner.

Bli medlemBli_medlem.html
VattendagarnaVattendagarna.html
Om SFLOm_SFL.html

mer SFL

AktuelltAktuellt/Aktuellt.html

En förening för limnologi och vattenvård.


SFL anordnar årligen Vattendagarna

StyrelsenStyrelsen.html

foto: Mikael Gyllström

Vattendagarna 2014
25-27 november, KristianstadVattendagarna.html

Foto: Mikael Gyllström