Bli medlem

Som medlem:

Stödjer du det ideella arbetet med Vattendagarna.


Får du rabatterat pris på Vattendagarna.

Får du Information om Föreningens aktiviteter

Får du gemenskap med andra som är intresserade av vattenfrågor


Breddar du ditt kontaktnät


Medlemsavgiften är bara 100 kr/år!

För att bli medlem:

betala in 100 kr på PG 436 60 16 – 6.

Uppge namn, adress, telefonnummer och e-post.


SFL:s organisationsnummer är 802472-1402

(kan behövas om man blir medlem via sin arbetsplats)


För mer information eller frågor kring medlemskap m.m. kontakta:


Stefan Lundberg

Naturhistoriska riksmuseet

Box 50007

104 05 Stockholm

Telefon: 08-519 540 00

stefan.lundberg@nrm.se

foto: Mikael Gyllström