Styrelsen

Mikael Gyllström (Ordförande)  

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns kansli

Länsstyrelsen Västmanlands län

721 86 Västerås

mikael.gyllstrom@gmail.com

 

Stefan Lundberg (Sekreterare)
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

stefan.lundberg@nrm.se

 

Niclas Bäckman (Kassör)

Länsstyrelsen i Östergötlands län

581 86 Linköping

Niclas.Backman@lansstyrelsen.se


Jakob Bergengren

Havs och Vattenmyndigheten

Box 11930

404 39 Göteborg

jakob.bergengren@havochvatten.se


Henrik Schreiber

AquaBiota Water Research

Löjtnantsgatan 25

115 50 Stockholm

henrik.schreiber@aquabiota.se

Protokoll årsmötenArsmoten.html

Tidigare styrelser

Protokoll styrelsemötenstyrelsemoten.html