Vattendagarna 2011

"Från sött till salt" 30 nov- 2 dec 2011, Skövde

 program


Dag 1. 30 november

 

Bakgrunden till den förändrade regleringsstrategin för Vänern och dess miljöeffekter. Agneta Christensen & Susanna Hogdin, Länsstyrelsen i Västra Götaland


Edsvikens vattensamverkan - kommunal samverkan för vattenvård i en storstadsregion. Douglas Lithborn, Sollentuna kommun


Läkemedelsrester från sjukhus och avloppsreningsverk. Ingela Helmfrid, Universitetssjukhuset i Linköping


WATERS: Ett forskningsprogram om bedömningsgrunder för vattenkvalité i kust- och inlandsvatten.  Ulla-Li Zweifel, Havsmiljöinstitutet


Vattenbruk i ekosystemet. Daniel Melin, Jordbruksverket


Dag 2. 1 december


Vad händer med Vätterns unika bestånd av storröding? Tomas Jonsson, Högskolan i Skövde 

Mot ett hållbart pelagiskt fiske i Östersjön. Noel Holmgren, Högskolan i Skövde

Kustfiskens beroende av havet: gösprojektet. Sture Hansson, Stockholms universitet


Havs-, brack- eller sötvatten - ålens svåra val. Håkan Wickström, SLU


Stormusslor som bioindikatorer. Annie Jonsson, Högskolan i Skövde


Kräftgång för ullhandskrabban i Sverige. Marcus Drotz, Vänermuseet


Söta och salta direktiv. Anneli Harlén, Havs- och vattenmyndigheten


Avrinning: så påverkas Östersjön nu och i framtiden. Bo Gustavsson, Stockholm Resilience Centre


Precisionsgödsla - mindre belastning på miljön. Lina Nolin, Högskolan i Skövde


SLU Aqua - en ny vatteninstitution från lab. Magnus Appelberg, SLU


HaV i praktiken. Lennart Sorby, Havs- och vattenmyndigheten

foto: Mikael Gyllström